CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021! CHÚC MỘT NĂM VẠN SỰ PHƯỚC LÀNH, SỨC KHỎE AN KHANG, SỞ CẦU NHƯ Ý, TẤN TÀI TẤN LỘC.

Hiệu trưởng

Nguyễn Kim Phượng
Nguyễn Kim Phượng

Vị trí công tác: Hiệu trưởng - Bí thư Chi bộ

Điện thoại riêng: 0909394072

Email liên lạc: nkphuong.govap@hcm.edu.vn

- Chịu trách nhiệm chung - Quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của nhà trường - Phụ trách công tác Đảng, hoạt động Chi bộ - Giảng dạy môn Toán các khối lớp: 2 tiết/tuần

Phó hiệu trưởng

Lê Ngọc Quỳnh
Lê Ngọc Quỳnh

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng - Phó bí thư Chi bộ

Điện thoại riêng: 0907642371

Email liên lạc: lnquynh.govap@hcm.edu.vn

- Chỉ đạo chính hoạt động chuyên môn. - Phụ trách quản lý hoạt động chuyên môn Khối 4, 5, Tổ Bộ môn. - Phụ trách quản lý hoạt động Chi đoàn. - Phụ trách CSVC; PCCC; hoạt động phong trào văn nghệ, thể dục, mỹ thuật; tổ chức, thực hiện chuyên đề; GD ngoài giờ lên lớp. - Quản lý Cổng TTĐT nhà trường. - Xây dựng TKB chuyên môn, TKB chương trình Tiếng anh giao tiếp (bản ngữ). - Giảng dạy môn Toán các Khối lớp: 4 tiết/tuần - Thực hiện các công việc khác khi được Hiệu trưởng phân công
Dương Phương Thanh Trúc
Dương Phương Thanh Trúc

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng - Chi ủy viên Chi bộ

Điện thoại riêng: 0375221816

Email liên lạc: dpttruc.govap@hcm.edu.vn

- Phụ trách quản lý hoạt động chuyên môn Khối 1, 2, 3, Tổ Văn phòng. - Phụ trách quản lý, chỉ đạo, thực hiện hồ sơ chuyên môn nhà trường và tổ khối. - Phụ trách Bồi dưỡng, Pháp chế, GD khuyết tật, công tác bán trú. - Phụ trách ghi biên bản họp Ban giám hiệu, Cấp ủy Chi bộ. - Giảng dạy môn Toán các Khối lớp: 4 tiết/tuần - Thực hiện các công việc khác khi được Hiệu trưởng phân công