CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021! CHÚC MỘT NĂM VẠN SỰ PHƯỚC LÀNH, SỨC KHỎE AN KHANG, SỞ CẦU NHƯ Ý, TẤN TÀI TẤN LỘC.
Chủ nhật, 31/10/2021, 17:36
Lượt đọc: 132

BÀI GIẢNG MINH HỌA ĐỢT 2 ( TỪ TUẦN 7 ĐẾN TUẦN 10)

Tuần 7

Từ ngày 1/11/2021 đến 7/11/2021

STT

MÔN

BÀI/CHỦ ĐỀ

BÀI GIẢNG MINH HỌA

 

 

 

 

1

Đạo đức  Bài 4: Tự giác làm việc ở trường   

 

 

 

 

 2

Tiếng Việt ao eo (T.1+T.2)  

 

 

 

 

3

Tiếng Việt  au êu (T.1+T.2)
 

 

 

 

 

4

Tiếng Việt  â âu (T.1+T.2)
 

 

 

 

 

5

Tiếng Việt  iu ưu (T.1+T.2)
 

 

 

 

 

6

Tiếng Việt   Thực hành  

 

 

 

 

Tiếng Việt  Ôn tập kể chuyện  

 

 

 

 

Toán  Số 6 (T.2)  

 

 

 

 

Toán   Số 7 (T.1)  

 

 

 

 

10 

Toán   Số 7 (T.2)  

 

 

 

 

11 

TN&XH    Hoạt động ở trường em  

 

 

 

 

12

HĐTN   An toàn mỗi ngày  
13 Âm nhạc  Đọc nhạc : Mi Son Nhạc cụ.T3  

 

Tuần 8

Từ ngày 8/11/2021 đến 14/11/2021

STT

MÔN

BÀI/CHỦ ĐỀ

BÀI GIẢNG MINH HỌA

 

 

 

 

1

Đạo đức  Bài 4: Tự giác làm việc ở trường(T2)  

 

 

 

 

 2

Tiếng Việt ai oi (T.1 + T.2)  

 

 

 

 

3

TN&XH  Bài 8: Lớp học của em (T.1  

 

 

 

 

Tiếng Việt  ôi ơi (T.1 + T.2)  

 

 

 

 

Toán  Số 8 (T.1)  

 

 

 

 

Tiếng Việt   ui ưi (T.1 + T.2)  

 

 

 

 

HĐTN  Để mỗi ngày là một ngày vui  

 

 

 

 

Toán   Số 8 (T.2  

 

 

 

 

Tiếng Việt  ay ây (T.1 + T.2)  

 

 

 

 

10

Toán  Số 9 (T.1)  

 

 

 

 

11 

Tiếng Việt  Thực hành  

 

 

 

 

12 

 Tiếng Việt  Ôn tập kể chuyện  

 

 

 

 

13 

 Âm nhạc  Thường thức âm nhạc: Giới thiệu nhạc cụ gõ dân tộc.

 

Tuần 9

Từ ngày 15/11/2021 đến 21/11/2021

STT

MÔN

BÀI/CHỦ ĐỀ

BÀI GIẢNG MINH HỌA

 

 

 

 

1

 Đạo đức  Tự giác làm việc ở nhà (tiết 1)  

 

 

 

 

Tiếng Việt  ac âc (T.1 + T.2)   

 

 

 

 

TNXH  Hoạt động của lớp em (tiết 2)   

 

 

 

 

Tiếng Việt  ă ăc (T.1 + T.2)

 

 

 

 

 

 Toán Số 9 (T.2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tiếng Việt  oc ôc (T.1 + T.2)

 

 

 

 

 

 Hoạt động trải nghiệm Những người bạn đáng yêu   

 

 

 

 

Tiếng việt  uc ưc (T.1)  

 

 

 

 

Tiếng việt uc ưc (T.2)  

 

 

 

 

10 

Toán Số 0   

 

 

 

 

11 

Toán Số 10 (T.1)   

 

 

 

 

12 

Tiếng Việt  Thực hành  

 

 

 

 

13 

Âm nhạc Nghe nhạc: Nghe âm thanh cao – thấp khác nhau từ các nhạc cụ: kèn phím, sáo recorder, guitar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Tiếng Việt 

Ôn tập Kể chuyện

 

 

 

Tuần10

Từ ngày 22/11/2021 đến 28/11/2021

STT

MÔN

BÀI/CHỦ ĐỀ

BÀI GIẢNG MINH HỌA

 

 

 

 

1

 Đạo đức  Tự giác làm việc ở nhà (tiết 2)

 

 

 

 

 2

 Tiếng Việt  at ăt ât (T.1-2)

 

 

 

 

3

 Tự nhiên xã hội  Ôn tập chủ đề trường học (tiết 2)  

 

 

 

 

 HĐTN  Lớp học thân thiện

 

 

 

 

 Tiếng Việt  et êt it (T.1-T.2)  
 Toán  Số 10  
 Tiếng Việt  ot ôt ơt (T.1)  
   Số 10 (T.3)  

 

 

 

 

10 

 Tiếng Việt  ut ưt   
11   Toán Em làm được những gì?  
12   Tiếng Việt  Thực hành  
13   Tiếng Việt Ôn tập   
14   Kể chuyện    
15  Âm nhạc  Học bài hát: Cô giáo em  

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163