CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021! CHÚC MỘT NĂM VẠN SỰ PHƯỚC LÀNH, SỨC KHỎE AN KHANG, SỞ CẦU NHƯ Ý, TẤN TÀI TẤN LỘC.
Thứ hai, 29/11/2021, 10:39
Lượt đọc: 31

BÀI GIẢNG MINH HỌA ĐỢT 3 ( TỪ TUẦN 11 ĐẾN TUẦN 15)

 

Tuần11

Từ ngày 29/11/2021 đến 5/12/2021

STT

MÔN

BÀI/CHỦ ĐỀ

BÀI GIẢNG MINH HỌA

 

 

 

 

1

 Đạo đức  Không nói dối và biết nhận lỗi (tiết 1)  

 

 

 

 

 Tiếng Việt  an ăn ân (T.1 + T.2)  

 

 

 

 

 TN&XH Nơi em sinh sống (tiết 1)   

 

 

 

 

 Tiếng Việt  en ên in (T.1 + T.2)  

 

 

 

 

5

 Toán  Phép cộng (T.1)  

 

 

 

 

 Tiếng Việt  on ôn (T.1 + T.2)  

 

 

 

 

 HĐTN  Mái trường em yêu  

 

 

 

 

 Toán  Phép cộng (T.2)  

 

 

 

 

Tiếng Việt   ơn un (T.1+T.2)  

 

10 

 Toán  Phép cộng trong phạm vi 10 (T.1)  

 

 

 

 

11 

 Tiếng Việt Thực hành   

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 Tiếng Việt  Ôn tập, Kể chuyện

 

 13  Âm nhạc  

 

 

Tuần 12

Từ ngày 06/12/2021 đến 10/12/2021

STT

MÔN

BÀI/CHỦ ĐỀ

BÀI GIẢNG MINH HỌA

1

 Đạo đức Không nói dối và biết nhận lỗi (tiết 1)   
 2  Tiếng Việt an ăn ân (T.1)   
  Tiếng Việt  an ăn ân (T.2)  
 4  TNXH Nơi em sinh sống (tiết 1)   
 5  Tiếng Việt  en ên in (T.1)  
 6  Tiếng Việt   en ên in (T.2)  
 Toán  Phép cộng (T.1)  
 8  Tiếng Việt  on ôn (T.1)  
 9   Tiếng Việt   on ôn (T.2)  
 10  HĐTN  Mái trường em yêu  
 11  Toán  Phép cộng (T.2)  
 12  Tiếng Việt   ơn un (T.1)  
 13   Tiếng Việt    ơn un (T.2)  

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163