CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021! CHÚC MỘT NĂM VẠN SỰ PHƯỚC LÀNH, SỨC KHỎE AN KHANG, SỞ CẦU NHƯ Ý, TẤN TÀI TẤN LỘC.
Thứ hai, 29/11/2021, 14:23
Lượt đọc: 20

BÀI GIẢNG MINH HỌA ĐỢT 3 ( TỪ TUÂN 11 ĐẾN TUẦN 15)

Tuần11

Từ ngày 29/11/2021 đến 5/12/2021


STT

MÔN

BÀI/CHỦ ĐỀ

BÀI GIẢNG MINH HỌA

1

 Tiếng Việt 2  Bài 3: Đọc Đồ đạc trong nhà 
 Tiếng Việt 2  Viết chữ hoa K. Kính thầy yêu bạn  
 Tiếng Việt 2  Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào?   
 Tiếng Việt 2  Bài 4: Đọc Cái bàn học của tôi   
 Tiếng Việt 2  Nghe - viết: Chị tẩy và em bút chì. Phân biệt c/k; d/r, ươn/ương.  
 6  Tiếng Việt 2   MRVT Đồ vật (tiếp theo)  
 Tiếng Việt 2  Luyện tập giới thiệu đồ vật quen thuộc
 8  Tiếng Việt 2  Đọc một bài đọc về đồ vật hoặc con vật  
 9  Toán 2  Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 (Tiết 1)  
 10  Toán 2  Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 (Tiết 2)  
 11   Toán 2 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 (Tiết 3)   
 12   Toán 2   Phép cộng có tổng là số tròn chục Tiết 1  
 13 Toán 2    Phép cộng có tổng là số tròn chục Tiết 2  
  14 Đạo đức  Yêu quý bạn bè   
 15 TNXH  Tham gia giao thông an toàn   
 16  HĐTN  CHỦ ĐỀ 3 KÍNH YÊU THẦY CÔ, THÂN THIỆN VỚI CÁC BẠN  
       
      

 

 

Tuần 12

Từ ngày 06/12/2021 đến 10/12/2021

STT

MÔN

BÀI/CHỦ ĐỀ

BÀI GIẢNG MINH HỌA

1

 Tiếng Việt 2  Đọc Bàn tay dịu dàng (Tiết 1 và 2)  
  Tiếng Việt 2  Viết chữ hoa L, Lên rừng, xuống biển (Tiết 3)  
  Tiếng Việt 2  Từ chỉ đặc điểm. Dấu chấm than (Tiết 4)  
  Tiếng Việt 2  Tiết 1 - Đọc Danh sách tổ em   
  Tiếng Việt 2  Tiết 2 - Nghe - viết Bàn tay dịu dàng Bảng chữ cái. Phân biệt ch/tr, ăc/ăt  
6   Tiếng Việt 2  Tiết 3 - Mở rộng vốn từ Trường học  
  Tiếng Việt 2  Tiết 4 - Nói và đáp lời chia buồn, lời chia tay  
  Tiếng Việt 2  Tiết 5 - Luyện tập giới thiệu đồ vật quen thuộc (tt)  
  Tiếng Việt 2  Tiết 6 - Đọc một bài thơ về trường học  
 10  Toán 2  Em làm được những gì? (t2)  
 11   Toán 2  Phép trừ có số bị trừ là số tròn chục (Tiết 1 và 2)  
 12   Toán 2  Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100  (t1)  
 13   Toán 2  Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100  (t2)  

14   Đạo đức  Quan tâm, giúp đỡ bạn  
15   TNXH  Tham gia giao thông an toàn  

 

 

 

16 

 HĐTN  Yêu mến thầy cô giáo  

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163