CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021! CHÚC MỘT NĂM VẠN SỰ PHƯỚC LÀNH, SỨC KHỎE AN KHANG, SỞ CẦU NHƯ Ý, TẤN TÀI TẤN LỘC.
Thứ hai, 29/11/2021, 14:50
Lượt đọc: 19

BÀI GIẢNG MINH HỌA ĐỢT 3 ( TỪ TUẦN 11 ĐẾN TUẦN 15)

Tuần11

Từ ngày 29/11/2021 đến 5/12/2021

STT

MÔN

BÀI/CHỦ ĐỀ

BÀI GIẢNG MINH HỌA

 

 

 

 

 1

 Tập đọc 1  Vua tàu thủy” Bạch thái Bưởi”  

 

 

 

 

LT&C 1  Tính từ  

 

 

 

 

3

LT&C 2  MRVT: Ý chí-Nghị lực ( trang 118, 127)  

 

 

 

 

 4

 TLV   Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân  

 

 

 

 

 5

 TLV 1 Kết bài trong bài văn kể chuyện  

 

 

 

 

 6

 TLV 2  Kể chuyện ( kiểm tra viết)  

 

 

 

 

 7

 Toán 1  Nhân với 10, 100, 1000… Chia cho 10, 100, 1000…/59  

 

 

 

 

8

 Toán 2  Tính chất kết hợp của phép nhân (tr.60)  

 

 

 

 

 9

 Toán 3  Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 (tr.61)  

 

 

 

 

 10

 Toán 4  Đề - xi - mét vuông (tr.62)  

 

 

 

 

11 

 Khoa học 1  Mây được hình thành như thế nào? Mưa từ đâu ra?  

 

 

 

 

 12

Lịch sử
 9. Nhà Lý dời đô ra Thăng Long   

 

 

 

 

 13

 Địa lí  12. Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ   

 

 

 

 

 14

 Kể chuyện  Bàn chân kì diệu.  

 

Tuần12

Từ ngày 6/12/2021 đến 13/12/2021

STT

MÔN

BÀI/CHỦ ĐỀ

BÀI GIẢNG MINH HỌA

 

 

 

 

1

 Tập đọc  Vua tàu thủy” Bạch thái Bưởi”  

 

 

 

 

 Tập đọc  Vẽ trứng  

 

 

 

 

 Luyện từ và câu  MRVT: Ý chí-Nghị lực ( trang 118, 127)  

 

 

 

 

 Tập làm văn  Kết bài trong bài văn kể chuyện  

 

 

 

 

 Tập làm văn  Kết bài trong bài văn kể chuyện  

 

 

 

 

 Toán  Nhân 1 số với 1 tổng/ 66   

 

 

 

 

Toán  Nhân 1 số với 1 hiệu /67     

 

 

 

 

Toán  Luyện tập/ 68  

 

 

 

 

Toán   Nhân với số có hai chữ số (tr.69)

 

 

 

 

10 

Toán Luyện tập (tr.69)   

 

 

 

 

11 

Khoa học   Nước cần cho sự sống   

 

 

 

 

12 

Lịch sử   Chùa thời Lí  

 

 

 

 

13 

Địa lý  Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ (bài 13, 14)   

 

 

 

 

14 

 Đạo đức  Bài 6: Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ  
       
       
       
       

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163