CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021! CHÚC MỘT NĂM VẠN SỰ PHƯỚC LÀNH, SỨC KHỎE AN KHANG, SỞ CẦU NHƯ Ý, TẤN TÀI TẤN LỘC.
Thứ hai, 29/11/2021, 16:0
Lượt đọc: 32

BÀI GIẢNG MINH HỌA ĐỢT 3 (TUẦN 11 ĐẾN TUẦN 15)

Tuần11

Từ ngày 29/11/2021 đến 5/12/2021

STT

MÔN

BÀI/CHỦ ĐỀ

BÀI GIẢNG MINH HỌA

       1  Tập đọc  Chuyện một khu vườn nhỏ  
   LTVC  Đại từ xưng hô  
   LTVC   Quan hệ từ  
   TLV  Trả bài văn tả cảnh  
   TLV  Luyện tập làm đơn  
   Kể chuyện  Người đi săn và con nai  
   Chính tả  Luật bảo vệ môi trường  
   Toán/ 52  Luyện tập
   Toán/ 53  Trừ 2 số TP
   Toán/ 54  Luyện tập
   Toán/55 -56  Nhân một số thập phân với một số tự nhiên  
   Khoa học/46  Tre, mây, song  
   Lịch sử/23  Ôn tập  
   Địa lý/89  Lâm nghiệp và thủy sản  
       
       
       
       
       
       

 

Tuần 12

Từ ngày 06/12/2021 đến 10/12/2021

STT

MÔN

BÀI/CHỦ ĐỀ

BÀI GIẢNG MINH HỌA

 

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163