CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021! CHÚC MỘT NĂM VẠN SỰ PHƯỚC LÀNH, SỨC KHỎE AN KHANG, SỞ CẦU NHƯ Ý, TẤN TÀI TẤN LỘC.
Thứ năm, 26/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 571

Tiếng Anh lớp 5

Bài giảng Tiếng Anh lớp 5 từ tuần 21 đến tuần 29

 

Bài giảng Tiếng Anh lớp 5 tuần 21

https://www.youtube.com/watch?v=bW5WaANHiCc

 

Bài giảng Tiếng Anh lớp 5 tuần 22

https://www.youtube.com/watch?v=bOHowe9A3mk&feature=youtu.be

 

Bài giảng Tiếng Anh lớp 5 tuần 23

https://www.youtube.com/watch?v=vWeLTZDlSws

 

Bài giảng Tiếng Anh lớp 5 tuần 24 và 25

Chủ đề  Unit 10: How much time do we have?

Bài 1  Lesson 1: Words: money, passenger, arrivals, departures, luggage, passport, magazine, newspaper. Story: Listen and read (Page 74)

https://drive.google.com/file/d/16jyKBpMbTdmd0md5a-_j8FePP2F2Tc-o/edit

Bài 2  Lesson 2 + 3: Grammar: Expressing quantity; Some/ any. (page 75, 76)

https://drive.google.com/file/d/10gzHUBMwWeUYxz9qzvdikdvlKA3OC6E4/view

 

Bài 3  Lesson 5: Words: unusual, journey, disappointed, fresh, friendly

Reading comprehension (a letter) (page 78)

https://drive.google.com/file/d/1-4tvOnQzaLTIVNMKwQjzjdcXMyYQ2t3z/view

 

Bài 4  Lesson 6: Listening: indentifying details about vacations; Speaking: asking and answering questions about a vacation; Writing: addressing envelopes (page 79)

https://drive.google.com/file/d/1YU1Ccb_PlcWNPetjim5Q55ougpWRSUFb/view

 

Tiếng anh lớp 5 từ tuần 23-đến tuần 29

https://www.youtube.com/playlist?list=PLy8_8ZuWL5pYEEFNoauuDDp5TlZRTe8l9

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87