CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021! CHÚC MỘT NĂM VẠN SỰ PHƯỚC LÀNH, SỨC KHỎE AN KHANG, SỞ CẦU NHƯ Ý, TẤN TÀI TẤN LỘC.

Có 17 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch Tuyển sinh đầu cấp Năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

163/KH-THTQKTUYỂN SINHadmin23-06-2022
2 Thông báo Tuyển sinh - Chuyển trường năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

574/TB-GDDTTUYỂN SINHadmin23-06-2022
3 Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh Năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 TUYỂN SINHadmin23-06-2022
4 Kế hoạch huy động trẻ đến trường và tuyển sinh các lớp đầu cấp Năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

 TUYỂN SINHadmin10-06-2022
5 Về hướng dẫn lập danh sách học sinh Lớp 5 năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

 TUYỂN SINHadmin25-03-2022
6 Tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

 TUYỂN SINHadmin22-03-2022
7 Về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

 TUYỂN SINHadmin08-12-2021
8 THÔNG BÁO: Về việc tiếp nhận hồ sơ tổ chức lớp 2 buổi/ngày (có bán trú) đối với học sinh lớp Một năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 TUYỂN SINHadmin21-08-2021
9 V/v hướng dẫn điều chỉnh thời gian,hình thức tuyển sinh các lớp đầu cấp và chuyển trường năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

: 745/GDĐTTUYỂN SINHadmin13-08-2021
10 QUYẾT ĐỊNH -Về điều chỉnh thời gian và phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp Năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

2709/QDD-UBNDTUYỂN SINH 03-08-2021
11 Về việc hướng dẫn điều chỉnh thời gian, hình thức tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

611/GDĐTTUYỂN SINHadmin02-07-2021
12 THÔNG BÁO - Về việc tuyển sinh, chuyển trường năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

525/TB-GDĐTTUYỂN SINH 18-06-2021
13 Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm 2021-2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

172/KH-THTQKTUYỂN SINH 15-06-2021
14 Niêm yết danh mục Sách giáo khoa lớp Một, Hai được lựa chọn năm học 2021 -2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 TUYỂN SINHadmin19-05-2021
15 Quyết định Về ban hành Kế hoạch huy động tre ra 1ớp va tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

977TUYỂN SINHadmin24-03-2021
12