CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021! CHÚC MỘT NĂM VẠN SỰ PHƯỚC LÀNH, SỨC KHỎE AN KHANG, SỞ CẦU NHƯ Ý, TẤN TÀI TẤN LỘC.

Có 11 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: z30030287065232209a3b9e9e03263f822e3f0cce79a48_8122021164130.jpg
File thứ 2: don-nhap-hoc-lop-1-1-copy_8122021164130.docx
File thứ 3: thong-bao-nhan-ho-so-lop-1_8122021164130.docx
 TUYỂN SINHadmin08-12-2021
2 THÔNG BÁO: Về việc tiếp nhận hồ sơ tổ chức lớp 2 buổi/ngày (có bán trú) đối với học sinh lớp Một năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: mau-don-dang-ki-hoc-2-buoi-co-ban-tru-danh-cho-hoc-sinh-lop-1-nam-hoc-21-22_218202116517.doc
File thứ 2: thong-bao-hoc-ban-tru_218202116517.pdf
 TUYỂN SINHadmin21-08-2021
3 V/v hướng dẫn điều chỉnh thời gian,hình thức tuyển sinh các lớp đầu cấp và chuyển trường năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-745-pgd-du-thao-huong-dan-dieu-chinh-thoi-gian-hinh-thuc-nop-hs_138202121560.doc
: 745/GDĐTTUYỂN SINHadmin13-08-2021
4 QUYẾT ĐỊNH -Về điều chỉnh thời gian và phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp Năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 15383909_3820212082.pdf
2709/QDD-UBNDTUYỂN SINH 03-08-2021
5 Về việc hướng dẫn điều chỉnh thời gian, hình thức tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: pgd-huong-dan-dieu-chinh-thoi-gian-hinh-thuc-nop-hs-tuyen-sinh-moi_27202120483.pdf
611/GDĐTTUYỂN SINHadmin02-07-2021
6 THÔNG BÁO - Về việc tuyển sinh, chuyển trường năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tb-tuyen-sinh-2021-2022_1862021105325.pdf
525/TB-GDĐTTUYỂN SINH 18-06-2021
7 Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2-kh-ts-dau-nam-1_1562021162526.pdf
File thứ 2: ttr-xin-tl-hdts_1562021162526.doc
File thứ 3: 989signed_1562021162526.pdf
172/KH-THTQKTUYỂN SINH 15-06-2021
8 Niêm yết danh mục Sách giáo khoa lớp Một, Hai được lựa chọn năm học 2021 -2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-danh-muc-sgk-lop-1-nam-hoc-2021-2022_1952021165913.pdf
File thứ 2: cong-khai-danh-muc-sgk-lop-2-nam-hoc-2021-2022_1952021165913.pdf
 TUYỂN SINHadmin19-05-2021
9 Quyết định Về ban hành Kế hoạch huy động tre ra 1ớp va tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet-dinh-ve-ban-hanh-ke-hoach-huy-dong-tre-ra-lop-va-tuyen-sinh-vao-cac-lop-d_2432021173725.pdf
977TUYỂN SINHadmin24-03-2021
10 V/v Hướng dẫn cha mẹ học sinh nhập thông tin trẻ sinh năm 2015
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 172113202114055_2432021172242.pdf
172TUYỂN SINHadmin24-03-2021
11 Về việc hướng dẫn cha mẹ học sinh nhập thông tin trẻ sinh năm 2015
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tin-nhap-du-lieu-dau-cap_113202115735.pdf
 TUYỂN SINHadmin11-03-2021

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích